Struktura zatrudnienia

Dyrektor szkoły
mgr Leszek Lipiński

Przyjęcia interesantów
Poniedziałek 13.00 – 15.00

Wicedyrektor
mgr Iwona Pasierska
Nauczyciele
Wymiar etatu pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni Razem
Ilość osób 27 10 37
Stopnie awansu zatrudnionych
Stopień awansu stażysta kontrakt. mianowany dyplomowany
Ilość osób

2

1

6

28

Pracownicy administracji i obsługi
Sektor pracy administracja obsługa Razem
Ilość osób 4 4 8

Jesteś tutaj: Bip -> Struktura zatrudnienia

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2019