Aktualne oferty pracy


  Dyrekcja  II Lo w brzegu ul. I maja 7 informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z Instrukcją kancelaryjną, obowiązującą w II LO w Brzegu, dokumenty osób zainteresowanych podjęciem pracy (CV oraz list motywacyjny) są przechowywane przez okres 2 lat od daty wpływu i następnie ulegają zniszczeniu. Informacje przekazane przez kandydatów są wykorzystywane tylko w procesie rekrutacji pracowników.

  Każde CV  musi zawierać:

  Klauzula Zgody

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  ………………………………………………………………………..

  (data i czytelny podpis)

  Oferty Pracy zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym są zamieszczone na stronie kuratorium.opole.pl w zakładce oferty pracy dla nauczycieli z podaniem terminu wpływu i adresem email, na który należy wysyłać oferty.

  W okresie do 31 sierpnia 2023 r. na dyrektorach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego spoczywać będzie obowiązek informowania właściwego organu nadzoru pedagogicznego (kuratora oświaty) o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

  Jesteś tutaj: Bip -> Aktualne oferty pracy

  Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2022