Struktura zatrudnienia

Dyrektor szkoły
mgr Leszek LipińskiPrzyjęcia interesantów
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wicedyrektor
mgr Ewa Adamczyk
Nauczyciele
Wymiar etatu pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni Razem
Ilość osób 27 11 38
Stopnie awansu zatrudnionych
Stopień awansu
nauczyciel początkujący
kontrakt. mianowany dyplomowany
Ilość osób

3

4

1

30

Pracownicy administracji i obsługi
Sektor pracy administracja obsługa Razem
Ilość osób 4 4 8

Jesteś tutaj: Bip -> Struktura zatrudnienia

Ostatnia modyfikacja: 6 września 2023