Struktura zatrudnienia

Dyrektor szkoły
mgr Leszek Lipiński

Przyjęcia interesantów
Poniedziałek 13.00 – 15.00

Wicedyrektor
mgr Ewa Adamczyk
Nauczyciele
Wymiar etatu pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni Razem
Ilość osób 23 9 32
Stopnie awansu zatrudnionych
Stopień awansu stażysta kontrakt. mianowany dyplomowany
Ilość osób

0

4

4

24

Pracownicy administracji i obsługi
Sektor pracy administracja obsługa Razem
Ilość osób 4 4 8

Jesteś tutaj: Bip -> Struktura zatrudnienia

Ostatnia modyfikacja: 7 września 2021