Struktura zatrudnienia

Dyrektor szkoły
mgr Leszek Lipiński

Przyjęcia interesantów
Poniedziałek 13.00 – 15.00

Wicedyrektor
mgr Iwona Pasierska
Nauczyciele
Wymiar etatu pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni Razem
Ilość osób 26 8 34
Stopnie awansu zatrudnionych
Stopień awansu stażysta kontrakt. mianowany dyplomowany
Ilość osób

0

2

5

27

Pracownicy administracji i obsługi
Sektor pracy administracja obsługa Razem
Ilość osób 4 4 8

Jesteś tutaj: Bip -> Struktura zatrudnienia

Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2020